Khi các bạn đọc các bài hướng dẫn, nhất là các hướng dẫn bảo mật thì sẽ có thể nghe nhiều đến cụm từ “CHMOD” chẳng hạn như “Bạn hãy CHMOD file .php thành 777”. Vậy CHMOD là gì? Tác dụng của nó thế nào trên host? Bài viết này mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu.

CHMOD là gì?

CHMOD là chữ viết tắt cùa “CHange MODe” – một tính năng phân quyền các thư mục và tập tin trên môi trường Linux. Vì phần lớn các host mà bạn đang dùng đều là Linux.

Nghĩa là với một thư mục và tập tin, bạn có thể CHMOD nó thành dạng “chỉ đọc” hoặc ở dạng toàn quyền. Vẫn khó hiểu, yên tâm mình sẽ giải thích thêm bên dưới.

Ý nghĩa của tham số CHMOD

Các tham số CHMOD trên cPanel đều được biểu diễn thành dạng số, mỗi số là kết quả của nhiều quyền cộng lại.
CHMOD chính là thao tác thay đổi các quyền sau:
Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1.

Chmod trên cPanel

Để CHMOD trên cPanel, các bạn có thể làm theo 2 cách dưới đây:

Cách 1: CHMOD nhanh nếu bạn thuộc ý nghĩa tham số CHMOD
Cách này rất nhanh nếu bạn thuộc ý nghĩa tham số CHMOD, bạn chỉ cần vào File manager, tìm đến file hay folder cần CHMOD và ấn vào con số ở cột Perms (Cột cuối cùng) , nhập nhanh 3 con số và ấn Enter là xong.

Cách 2: CHMOD bằng cách tích chọn nếu bạn không thuộc ý nghĩa tham số CHMOD
Cách này, bạn cũng đăng nhập vào cPanel , tìm đến file và folder cần chmod rồi chuột phải, vào Change Permissisons ròi tích chọn các quyền và user rồi ấn Change Permissisons là xong!

Chúc các bạn thành công!