Phần mềm chỉnh sửa: Blender

Download file: nếu bạn chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản tại đây & comment email tại bài viết này. Mình sẽ gửi file và tài liệu hướng dẫn khi bạn tham gia minhquydesign.com đến tài khoản email bạn đã đăng ký.