Phần mềm chỉnh sửa: Blender

Download: đăng ký tài khoản tại đây