3 cách chuyển hướng Blogger (Blogspot) đến địa chỉ trang web mới

230
0

Tự đông chuyển hướng (auto redirect) là việc khi người dùng xem một trang web thì được chuyển sang một trang web với tên miền khác. Ví dụ, khi truy cập minhquydesign.blogspot.com thì người dùng được chuyển hướng tới minhquydesign.com. Trường hợp này người dùng gõ vào thanh địa chỉ là minhquydesign.blogspot.com nhưng sau khi được chuyển hướng (redirect) thì địa chỉ trên thanh địa chỉ trình duyệt sẽ chuyển sang minhquydesign.com bằng cách thêm đoạn HTML vào template trang minhquydesign.blogspot.com.

Tự đông chuyển hướng Blogspot để làm gì?

  • Khi dùng trang web mới với tên miền (domain name) mới và không sử dụng trang web cũ nữa nhưng muốn người dùng truy cập trang Blogspot cũ sẽ vào trang web mới
  • Bạn muốn một trang nào đó được redirect sang trang bạn muốn
  • Chuyển hướng trang chủ sang trang bài viết
  • Khi bạn không muốn sử dụng Blogspot nữa và chuyển sang nền tảng mới

Hướng dẫn tự động chuyển hướng cho Blogger (Blogspot)

Cách 1: Chuyển hướng bằng cách ghi tên miền trực tiếp lên website cũ cho người dùng biết đã chuyển qua trang web mới

Cách 2: Sử dụng thẻ META của HTML

Ví dụ trang một trang với nội dung HTML như sau:

<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://minhquydesign.com/">
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Content=”5″ chính là sau thời gian 5 giây nó sẽ chuyển hướng qua trang web có địa chỉ minhquydesign.com

Cách 3: Sử dụng cơ chế Timeout của Javascript

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function delayer(){
    window.location = "http://www.new-url.com/"
}
//-->
</script>
</head>
<body onLoad="setTimeout('delayer()', 15000)">
<h2>Prepare to be redirected after 15 second(s)!</h2>
</body>
</html> 

Cách này sẽ làm trang web chậm hơn một chút nhưng vẫn phải dùng bởi vì nó sẽ tốt hơn dùng meta.

Dưới đây là code đếm ngược sử dụng JavaScript được mình sửa lại để phù hợp với Template blogspot và không báo lỗi.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:version='2' class='v2' expr:dir='data:blog.languageDirection' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='https://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='https://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='https://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>

<script type="text/javascript">
var time = 5; //How long (in seconds) to countdown
var page = "http://www.minhquydesign.com/"; //The page to redirect to
function countDown(){
time--;
gett("container").innerHTML = time;
if(time == -1){
window.location = page;
}
}
function gett(id){
if(document.getElementById) return document.getElementById(id);
if(document.all) return document.all.id;
if(document.layers) return document.layers.id;
if(window.opera) return window.opera.id;
}
function init(){
if(gett('container')){
setInterval(countDown, 1000);
gett("container").innerHTML = time;
}
else{
setTimeout(init, 50);
}
}
document.onload = init();
</script>

<meta content='IE=EmulateIE7' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<b:if cond='data:blog.isMobile'>
<meta content='width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0' name='viewport'/>
<b:else/>
<meta content='width=1100' name='viewport'/>
</b:if>
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>

<b:skin><![CDATA[/*
-----------------------------------------------
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
----------------------------------------------
]]></b:skin>

</head>
<body>

<center><h1> Redirect minhquydesign.com </h1></center>

<h2>chuyển hướng sau <span id="container"></span> second(s)!</h2>

<!--S-->
<div style='margin-top:300px; '>
<center>
<p class='author'>&#169; <b>Copyright by </b><a href='https://minhquydesign.com/'> Minh Quy Design </a></p></center></div>

 

<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'/>

<!-- Credits intact-->
</body>
</html>

Trên đây là 3 cách chuyển hướng blogger mọi người hãy áp dụng xem kết quả như thế nào nhé. Chúc thành công!