Sau phiên bản 3 được đón nhận nhiều sự tích cực của các lập trình viên,

CodeIgniter4 được tiếp tục ra đời cập nhật thêm PHP7 và đã khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh của phiên bản cũ.

Mình xin liệt kê những điểm mạnhđiểm yếu và những nâng cấp mới của Codeigniter4 nhé.

Điểm mạnh

 • Cài đặt nhanh.
 • Tạo ra sản phẩm nhanh hơn so với các Framework khác.
 • Tương thích với chuẩn PHPCS: 1–7
 • Tốc độ rất nhanh nằm trong top các framework.

Lý giải: tại vì ít tập tin, sử dụng services, single pattern rất hiệu quả qua helper function

 • Ít hao bộ nhớ 2MB cho 1 request sử dụng session,db, php template, routes, config, env, mysql

Lý giải: Thư viện được tự viết hoàn toàn, và hạn chế sử dụng thư viện bên ngoài tiện lợi.

 • Bảo mật cao như: csrf, honeypot, tự động escape input.

Nâng cấp mới

Khá nhiều nâng cấp, 1 số cái mình trải nghiệm và đánh giá cao.

 • Hỗ trợ cài đặt dùng composer
 • Code hỗ trợ tốt autocomplete
 • Class View mới dễ sử dụng,
 • Hỗ trợ Restful API.
 • Sử dụng services để quản lý thư viện, request, response, session, cache, model và config.
 • Có chức năng Test: Controller,Database,Http tương đối ok.
 • Mã trung gian Middleware: đã có với tên gọi là filters => dễ sử dụng và cấu hình
 • Hỗ trợ env: .env
 • Debugbar khá hay thích hợp cho việc phát triển.
 • Cache hỗ trợ memcached, redis.
 • Database khá hay giống với Eloquent.
 • Pagination: phân trang dễ sử dụng hơn.

CodeIgniter là đối thủ nặng ký với Laravel nhưng phù hợp cho các bạn Junio và Fresher. Còn Laravel khá rộng lớn về chức năng và nhiều tuỳ chọn hơn CodeIgniter.

Tóm lại

Nếu bạn là một lập trình viên chưa vững vàng về ngôn ngữ PHP thì hãy học cách làm quen với CodeIgniter sau đó hãy tiếp tục đến với Laravel.