MQD Custom Login Page giúp thay đổi giao diện đăng nhập mặc định của wordpress.

Phiên bản 1.0.1

Thời gian 09/11/2018

Tác giả Đặng Minh Quy

Hướng dẫn trước khi cài đặt

Thay đổi logo

  1. Giải nén mqd-custom-login-page-v***.zip , vào thư mục img thay logo.png mới kích thước 100×100
  2. Quay lại thư mục ban đầu nén thành file mqd-custom-login.zip
  3. Tải plugin lên và kích hoạt

Xem demo tại đây.

Dowload Link