Phần mềm chỉnh sửa: Blender

Download file: nếu bạn chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản tại đây & comment email tại bài viết này.