Kích thước ảnh nền phù hợp với điện thoại bạn sử dụng.

Bước 1: Truy cập https://anhnen.lienquan.garena.vn chọn Bắt đầu.

Bước 2: Chọn một vị tướng mà bạn muốn làm và ở đây mình chọn Lữ bố.

Hình minh hoạ

Bước 3: Chọn ảnh nền, trang phục và chữ .

Chỉnh kích thước nhấn Xong để hoàn thành.

Đây là hình nền và màn hình khoá của mình.

Chúc các bạn thành công!