Giới thiệu các gói cước

Hosting

Hosting Direct Admin = 10k/m ( tối thiểu 3m )

Hosting Cpannel = 20k/m ( tối thiếu 3m )

VPS

Linux

1vCPU – 512MB Ram – 10GB SSD = 40k/m
1vCPU – 4GB Ram – 60GB SSD = 100k/m

Windows

1vCPU – 1GB Ram – 30GB SSD = 70k/m
2vCPU – 2GB Ram – 50GB SSD = 100k/m
2vCPU – 4GB Ram – 50GB SSD = 130k/m
2vCPU – 8GB Ram – 50GB SSD = 190k/m
4vCPU – 4GB Ram – 50GB SSD = 250k/m
4vCPU – 8GB Ram – 50GB SSD =300k/m
*** Cung cấp thêm 1 loại VPS cho thuê theo tuần
2vCPU – 2GB Ram – 50GB SSD = 35k/tuần
Sử dụng VPS với quyền User.
Loại này là dùng chung.
Khuyến mãi : ( đối với VPS )
– Mua 3 tháng giảm 5%
– Mua 6 tháng giảm 10%
– Mua 12 tháng giảm 15% hoặc 1 tháng miễn phí
Datacenter : USA, SING, GERMANY, HONGKONG, JAPAN.
* VPS Linux tuỳ từng thời điểm chỉ có Datacenter USA.
LƯU Ý
– Đơn vị tính ( k ) = Nghìn đồng
– Đơn vị tính ( m ) = Tháng
– Loại VPS 70k số lượng có hạn
– Service được được cấp ngay sau khi thanh toán.
– Nhận thanh toán qua bank, tcsr.
– Nhận thanh toán bằng card với chiết khấu 40% trên mỗi thẻ.

Acc AWS trial dùng đến 2020
Acc Onedrive 5TB

riteaid.com

Liên hệ

Tài khoản facebook: Đặng Minh Quy

Tài khoản email: [email protected]