Giới thiệu các bản ghi DNS, huớng dẫn DNS record

Mẫu tin tài nguyên DNS (resource record) là đơn vị thông tin cơ bản trong hệ thống tên miền (DNS) có trong một tệp vùng ASCII được dùng để quản lý một...

3 cách chuyển hướng Blogger (Blogspot) đến địa chỉ trang web mới

Chuyển hướng tự động (auto redirect) là gì? Là việc khi người dùng xem một trang web thì được chuyển sang một trang web với url khác. Ví dụ, khi truy...
- Advertisement -

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN