Nếu như bạn là người dùng Facebook thì hãy nên tìm hiểu về Token Facebook. Bạn hiểu như thế nào là Token Facebook. Token Facebook dùng để làm gì và làm sao để lấy Token Facebook.

Token Facebook

Token Facebook hay gọi tắt là Token là một đoạn mã được Facebook tạo ra ứng với mỗi đối tượng cụ thể như profile, fanpge, app. Token giúp người dùng đồng ý cho người thứ 3 thực hiện các quyền thao tác quan trọng như truy cập vào tài khoản của người dùng mà không cần phải sử dụng đến mật khẩu và mọi thao tác đều được thực hiện tự động.

Token dùng để làm gì?

  • Cấp quyền cho người khác auto tài khoản Facebook của mình như sử dụng để tăng Like, thực hiện các hoạt động tương tác, comment, share theo mong muốn của người dùng trong tài khoản cá nhân, nhóm, trang.
  • Sử dụng để “Login bằng facebook”

Hướng dẫn lấy token từ Facebook

Bước 1: Đăng nhập facebook tại facebook.com, truy cập vào đường dẫn này:

https://developers.facebook.com/tools/explorer/

Bước 2: Quyền được cấp phục thuộc vào lựa chọn của người dùng. Chọn Nhận Mã –> Nhận mã truy cập người dùng.

Bước 3: Sao chép token và lưu khi sau này cần dùng để auto hoặc chia sẻ quyền Facebook của mình cho người khác .

Lưu ý

  • Token sử dụng một thời gian sẻ bị hỏng cần phải lấy lại từ đầu.
  • Tránh sử dụng token login vào các trang auto facebook không đáng tin cậy vì mục đích của họ là trao đổi auto like qua lại giữa khác thành viên, dùng token của người dùng làm nhiều auto cho nhiều thành viên, người dùng VIP, dùng để bán Token dẫn đến token hỏng nhanh và tài khoản facebook dễ bị khoá.
  • Nên tự tạo tool auto facebook cho riêng mình hoặc sử dụng site mình đề xuất code.lnmai.com
  • Nếu như đã login vào các trang web auto không uy tín, xem lại lịch sử hoạt động. Nếu như có nhiều hoạt động lạ thì nên đổi mật khẩu và xoá quyền app đã login trong phần Cài đặt Facebook => Ứng dụng.