video

FREE Intro B3 | Minh Quy Design

Phần mềm chỉnh sửa: Blender Download file: nếu bạn chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản tại đây & comment email tại bài...
video

FREE Intro B1 | Minh Quy Design

Phần mềm chỉnh sửa: Blender Download file: nếu bạn chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản tại đây & comment email tại bài viết này.  

Giới thiệu các bản ghi DNS, huớng dẫn DNS record

Bài viết sử dụng tài liệu tham khảo tại: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Mẫu_tin_tài_nguyên_DNS Bản ghi A (Address) Trường Kiểu A chỉ ra rằng Giá trị là một địa chỉ...

Share PSD tháng 9

Download link Nếu không download được xem hướng dẫn Tại đây

Huớng dẫn get link ouo.io để download tài liệu trên minhquydesign.com

ouo.io là một trang kiếm tiền quảng cáo cho người rút gọn link.Ví dụ như bạn muốn download một file nào đó, để đến được...