Dưới đây là một số giao diện amp blogger mình chia sẻ cho các bạn.

Nhằm theo dõi xem ai quan tâm đến giao diện của mình vào theo dõi sau khi cài giao diện các bạn sẽ chỉnh sửa như thế nào nên mình sẽ không để link tải trược tiếp thay vào đó là bạn có thể gửi mail hoặc tin nhắn facebook cho mình để nhận giao diện nhé, mình sẽ gửi ngay khi nhận được yêu cầu của bạn. Dưới đây là những giao diện mình đã làm được hãy xem demo trước khi yêu cầu tải giao diện nhé.

Tất cả giao diện được hỗ trợ chỉnh sửa nếu có yêu cầu hãy liên hệ mình nhé.

Blog Grid qAMP Blogger Template

Demo: https://blog-grid-qamp.blogspot.com

Download: Facebook or mail

Blog 2 Col qAMP Blogger Template

Demo: https://black-white-amp.blogspot.com

Download: Facebook or mail